• I HARDT VÊR: I 2013 skreiv kommuneadvokat Dag-Heine Bjørndal eit notat til den politiske leiinga at han meiner Sotralista-politikar, Svein Bergh, skal ha forsøkt å skjule sine økonomiske interesser i ein eigedom som var skulle gjerast om til bustadområde i kommunens arealplan. Bergh går no rettens veg for å få Bjørndal til å trekke tilbake skuldingane. FOTO: ARKIV/Ørjan Deisz

Politikar saksøkjer kommuneadvokat for ærekrenkjande utsegner

– Han har jo vist seg å vere ein løgnaktig type, seier Svein Bergh. No saksøkjer lokalpolitikaren både kommuneadvokat Dag-Heine Bjørndal og Fjell kommune for ærekrenkingar.