Samlet til streik

Noen streiket for tredje gang. Andre var ikke engang i streik, men møtte opp likevel.