Flertall for statskirken

Et flertall av høringsinstansene går inn for å videreføre statskirken, ifølge Kirke- og kulturdepartementet.