Føler seg oversett

Meir enn ti prosent av all industriomsetnad på Vestlandet kjem frå Sunnhordland. Det får for lite merksemd.