Naboene er redde

Beboere på Klosteret frykter liv kan gå tapt hvis ikke kommunen gjør noe med trærne.