- Pasient mørbanka lege

Legen måtte rømme ut for å tilkalle hjelp.