Fergen går igjen

Etter fem timer går fergen mellom Hatvik og Venjaneset igjen.