- Forsvarlig bemanning

Ledelsen mener bemanningen var lavere enn normalt, men likevel forsvarlig.