Bergen bruker minst på skole

En sammenligning mellom fire av landets største byer, viser at Bergen har prioritert investeringer i skolesektoren desidert lavest.