Skal til Gulen

Billedhuggeren Knut Steen har bestemt seg for å plassere kong Olav-monumentet i Skjerjehamn i Gulen.