Trendy studier lokkerflere til høyskolene

Høyskolene trekker studenter på bekostning av universitetene. Den største taperen er Universitet i Bergen.