23 kroner på bussen også i 2008

Minstetaksten på bussane i Bergen vert uendra for 5. året på rad i 2008. Det har fylkespolitikarane lova.