Hijab-nekt på sykehjem

Muslimske elever kan måtte kaste hijaben hvis de skal få praksisplass på sykehjem. Nasjonale retningslinjer etterlyses.