Knapp siger for éin skule

Med 15 mot 12 røyster vedtok heradsstyret i Kvam å legga ned ungdomsskulane i Norheimsund og Ålvik. Dette vert ikkje akseptert i Norheimsund.