Vei åpnet etter ras

Riksveg 5 i Kjøsnesfjorden i Jølster er åpnet etter ras.