Uforklarlig dødsbølge i Bergen

Hittil i år har 233 mennesker dødd i Bergen. Det er dobbelt så mange som normalt.