Mangler 1200 barnehageplasser

4000 søkere i Bergen uten barnehageplass ønsker plass i løpet av 2008, viser tall fra hovedopptaket.