– Har rett til ny undersøkelse

Nordsjøarbeidere som har fått avslag på søknader om yrkesskadetrygd på Haukeland, kan bli utredet på nytt ved andre sykehus.