Tre ganger så mange ledere som Stavanger

Bydrift Bergen KF har 17 lederstillinger. Et tilsvarende foretak i Stavanger har seks.