Her er det sykkelkaos

De sykler på rødt lys og suser over gangfelt. – Noen syklister gjør selvmordsforsøk hver dag, sier Jan Gunnar Bøe ved trafikkavsnittet på Sentrum politistasjon.

Bøe har en egen betegnelse for de mest hasardiøse syklistene: Kamikazesyklister.

— Noen risikerer livet hver dag, de er selvmordskandidater. Jeg har sett syklister som krysser midt på Danmarksplass på rødt lys og i brudd med alle trafikkregler. En del mangler totalt respekt for eget liv og grunnleggende trafikkregler, sier politioverbetjenten.

På bt.nos interaktive kart kan du plotte inn dine trafikkproblemer!

Morgenkaos

Bøe blir med bt.no til Solheimsgaten ved morgenrushet. Like etter klokken 07.30 stiller vi oss opp.

Der er det kaotiske tilstander.

— Se der, de kaster ikke et blikk ut i veien en gang! De som viser dårligst respekt for trafikkreglene her er syklistene, sier Bøe rister på hodet.

***** Nesten ingen stopper i overgangsfeltet og går over. Mange sykler i stor fart over og ser seg ikke til siden før de suser over.

***** Flere syklister holder på å kollidere med hverandre. Noen kjører på sykkelstien, andre vrenger av ut i veien mens noen kommer syklende parallelt med bilene på sin ferd mot sentrum eller Danmarksplass. Syklistene kommer i begge retninger.

- Alle må ta hensyn

— Sykling er en fin måte å bevege seg på, men den setter et veldig krav til syklistene. En prøver å tilrettelegge for alle i trafikken, da må alle ta hensyn, sier Bøe.

Andre synder som politier ofte ser er:

***** Syklister kjører på rødt lys, både i overgangsfelt og når de sykler i veibanen.

-Av en eller annen grunne mener syklister at lysregulering ikke gjelder dem. Det gjør det altså, sier Bøe.

***** Syklister som hever seg over vikeplikten.

— Mange mener visst at de kan sno seg gjennom trafikken og sykle sikksakk slik de selv ønsker, sier Bøe.

Kolliderer

Han er imponert over hvor mye hensyn bilistene tar i Solheimsgaten.

— Så lenge folk ikke går av sykkelen, så trenger de ikke bilene å stoppe. Da regnes syklistene som vanlig veifarende. Det er takket være bilistene at det ikke skjer noe her, sier Bøe.

Ofte er det ikke bilistene de syklende kolliderer med.

— Vi ser at syklistene kolliderer med hverandre. Her er det store mørketall, mange av ulykkene blir aldri rapportert, sier Bøe.

Stiger ikke av

En av dem som kommer susende i overgangsfeltet er Frode Loftaas. Han sykler daglig fra Bjørge. Det tar omtrent like lang tid som han ville ha brukt med bussen.

— Ja, jeg er klar over at jeg sykler over overgangsfeltet. Jeg ser meg om og sykler over hvis det er klaring. Men jeg stopper på rødt lys, altså, understreker han.

Han ser mye ulik sykling på sin vei.

— Mange lurer seg frem, mot trafikkretningen og på rødt lys.

Etter å ha tatt stedet nærmere i øyesyn er konklusjonen klar: - Her må vi tilbake og se nærmere på situasjonen, sier Bøe.

Kaos mot sentrum

Mot Lars Hillesgate stopper alle sykkelstier opp. Der starter et nytt kaos. Her kommer syklistene fra venstre, høyre, midt i veien og på begge sider av fortauet. Og deretter sykler de fleste i overgangsfeltet på rødt lys.

— Her følger de ingen mønstre. På ettermiddagen kommer de motsatt vei i Lars Hillesgate, selv om det er enveiskjøring her. De kjører mot kjøreretningen. Da oppstår det mange farlige situasjoner. De burde sykle i Nygårdagaten når de skal ut av sentrum, sier Bøe.

Sykler på rødt

— Jeg sykler også på rødt og over fortauet hvis det ikke kommer noen. Jeg tror mange gjør det for å slippe og stoppe hele tiden, sier Jone Håland.

Han gremmes over sykkelruten fra Birkelundstoppen og ned. Men når han kommer til sentrum blir han en myk syklist og sykler på fortauet.

— Når du kommer inn i byen er det håpløst. Og veien fra Birkelundstoppen til sentrum er utrolig dårlig. Vi burde ha fått en guide til hvordan vi skal sykle ned hit, sier han.

— Syklistene må huske på at det er de som blir skadet hvis det skjer noe. De er de myke trafikantene og fryktelig utsatt. Hvis de ikke tar hensyn og viser respekt for trafikkreglene skapes det irritasjon blant bilistene. Det er et faremoment i seg selv, minner Bøe om.

Bare siden oktober i fjor mener Svein Roger Selle (35) jobbsykling har spart han for tre arbeidsuker i bilkø.

Sliter du i trafikken? Plott det inn på vårt kart!

Hva synes du om byens syklister? Og hva synes du om sykkelmulighetene her i byen?

Strand, Knut

Strand, Knut

Strand, Knut

Strand, Knut

Strand, Knut

Strand, Knut

svp://13320