Politiledelsen vil gjennomgå lommemannsaken

Den sentrale politiledelsen vil gjennomgå etterforskningen i lommemannsaken. Målet er å få bedre rutiner i bekjempelsen av serieforbrytelser i fremtiden.