Landselsuniversiteteter vil møte motstand

Universitetet og Høyskolen i Tromsø ligger i forkant av Stjernøutvalget, som tirsdag legger fram sine anbefalinger om hvordan høyere utdanning i Norge bør struktureres i framtiden.