Fangar skal få sone heime

Sogn og Fjordane blir prøvefylke for straffedømde som skal få sone heime med elektronisk fotlenkje.