Norske vannverk helsefarlige

Bare fire av ti vannverk i Norge er godkjent av Mattilsynet. Ny giardia-epidiemi fryktes.