Krigsbarna blir tatt med på råd

Krigsbarna blir tatt med på råd før NAV legger frem rapport om krigspensjon, lover statsråd Bjarne Håkon Hanssen.