- Svertekampanje

Johan Martin Vies forsvarer, Eirik Mjell, raste mot bevisførselen i retten i dag.