- Åpnes før mandag

Statens vegvesen klarer trolig å reparere Kolltveittunnelen i løpet av helgen.