Milliardbru over Nordfjorden

2,2 milliardar kroner. Det er kostnaden med å byggje bru frå Anda til Lote i Nordfjord.