Stjal fra Knarvik-rektor

Mens skolens administrasjon satt i møte på Knarvik barneskole, snek tjuvene seg gjennom vinduet til rektors kontor.