Odds smertefulle kamp mot makten

Barna som opplevde bombingen av Holsen-skole på Laksevåg ble i 2000 bedt av Rikstrygdeverket (nå NAV) om å søke krigspensjon. Alle søknader BT kjenner til har endt med avslag.