Velprøvd test

«Parvis testing» er en metode utviklet av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO for å avsløre diskriminering i arbeidslivet.