Motstanden svinner

Høyhuset på Mølleneset er et steg nærmere realisering. Miljøprofilen er byggets sterkeste kort.