• OLJESØL: Oljen ble spredt over et meget stort område. 380 tonn har forvitret, fordampet eller blitt værende igjen i miljøet. FOTO: Bergens Tidende

Store mangler ved oljevernet

Mye gikk bra i oljevernaksjonen etter «Server»-forliset, men den avdekket mange mangler ved oljevernberedskapen.