Forbereder seg på 50.000 syke

50.000 syke. Nærmere 500 dødsfall. Hoteller og skoler blir sykehus. Sykehjem evakueres for å gi plass til influensapasienter