Krangler om nye fengselsplasser

Kriminalomsorgen vil ha 90 nye åpne soningsplasser i Bergen, men møter motstand fra fengselsbetjentens tillitsvalgte. - Det er ikke åpne vi har behov for. Vi trenger 100 nye lukkede plasser, sier Jorunn Foss, leder i NFF.