Kaster kjempedekk i veien

Politiet i Fusa ber nå om hjelp for å stanse den trafikkfarlige leken ved Fusa ungdomsskole.