Åsane ga nest mest

Kun folk fra Fana ga mer penger til årets TV-aksjon enn åsabuene.