Tetter lekkasje fra gamle bossfyllinger

Tre av de 26 nedlagte bossfyllingene i Bergen forurenser så mye at kommunen må sette i verk tiltak. Ni fyllinger overvåkes.