Mange har mista smakssansen

Fem månader etter Sløvåg-ulukka har mange i Gulen helseplager. Familien Halsvik slit med kvalme. Mange er framleis utan smakssans.