Krev minstevassføring i Tokagjelet

Kraftutbyggarane vil ikkje få lov til å sluka alt vatnet i Tokagjelet nedom Kvamskogen. Naturvernforbundet krev minstevassføring.