Legestudenter i protest

«Nei til treårig tvangsflytting» var slagordet da legestudentene demonstrerte mot ny turnusordning.