- Stjal fra hotellgjester

Mens hotellgjestene spiste, skal tyver ha loppet dem for penger, pass og billetter.