Skulle aksjonere, men...

Før jul ville Bergen kommune og skattemyndighetene aksjonere mot piratene. Men intet har skjedd.