Framfor desse skjermane sit dei som skal lose feriefolket trygt til fjells

Styring av trafikklys, stenging av vegar, automatisk overvaking av tunnelar. Vegtrafikksentralen har kontroll på det meste i trafikken.

Publisert Publisert

OVERVAKER: På Vegtrafikksentralen overvakar operatørane trafikken minutt for minutt. Foto: Paul S. Amundsen

– Dette er berre ei vanleg helg for oss. Det kan koke langt meir, seier Kjetil Larsen sikkert. Han er trafikkoperatør på Vegtrafikksentralen.

Bak sluser og lukka dører kontrollerer han og kollegaene alt som skjer på vegane på Vestlandet, frå Egersund til Sunnmøre.

Store skjermar med oversikt over hovudfartsårene prydar langveggen i det elles sterile kontrollrommet.

KONSENTRERT: Det er ikkje mykje anna enn telefonar og alarmar som bryt stilla i sentralen. Foto: Paul S. Amundsen

Bak kvar si rekke med skjermar sit seks trafikkoperatørar. Skjermane gir info om alt frå stengde fjellovergangar og snøforhold, til lyskryssa i Bergen sentrum.

– Det blir ikkje for mange skjermar. Somme gongar heller litt for få, seier Larsen medan han demonstrerer korleis han, med få tastetrykk, kan stengje Fløyfjellstunnelen.

Sjølv om stemninga er roleg fredag formiddag, vitnar to øyre-forma støymålarar på kvar side av hovudskjermen om at stemninga kan vere ein annan.

– Det kan gå frå stille til å koke på veldig kort tid, seier Larsen og ser opp på målaren.

Enn så lenge lyser den grønt.

Forventar trykk i ettermiddag

På andre sida av lokalet sit kollega Katrina Hansen Kvåle. Fredag kveld skal ho sitje vakt til klokka sju, midt i vinterferie-utfarta.

– Vi får sjå om folk tør å bevege seg opp på fjellet. Men vi forventar ein del trykk frå reisande i kveld, seier ho.

Katrina Hansen Kvåle brukar alle åtte skjermane for å kontrollere trafikkutviklinga. Foto: Paul S. Amundsen

Ho har gode råd til dei som skal ut og reise.

– Sjekk ruta på førehand og oppdater deg undervegs. Vêret kan endre seg raskt. At det var opent då du reiste, betyr ikkje at det er opent når du kjem, seier Kvåle.

Alarmen går

Brått bryt ein lav, men intens uling stillheita i rommet. Alarmen har gått på nabopulten.

Kollegaen er rask til å avvæpne situasjonen, det er falsk alarm.

– Denne gangen var det ei øving, det er ein del av dei. Men alarmen er intens. Du ventar ikkje med å finne ut kva som skjer når den går, seier Kvåle.

Hardangervidda er stengd heile fredag. Foto: Statens vegvesen sitt webkamera

Sjølv om det stort sett går roleg føre seg på vaktsentralen, bryt telefonar ofte stilla.

Når ringelyden kjem, snur alle operatørar hovudet mot telefonen, nærast synkront.

Suv-ar er verstingen

Tilbake hjå Larsen forklarar han at her ringjer folk for alle slags grunnar.

Nokre ringjer fordi dei har rota seg vekk i Bergen sentrum, andre med nødtelefonar.

– Det kan gå ei kule varmt for nokon frå tid til anna. Men vi må alltid svare høveleg og profesjonelt. Vi er dessutan i vår fulle rett til å legge på om dei blir ufine, seier Larsen.

Les også

Vinterferietrafikken direkte

Larsen seier folk ber om lov til mykje rart.

– Vi har blitt kontakta av Suv-eigarar som meiner bilen deira er stor og god nok til å køyre i kolonne med tungkøyretøy. Då må vi berre sei nei, det er vaktene som bestemmer. Det handlar om liv og helse.

– Forbered deg på kolonne

Medan Larsen forklarar får naboen utløp for litt frustrasjon. Brann har gått opp i leiinga mot Aalesund.

Han blir raskt hanka inn att av naboen, det er telefonar som må svarast på.

– Ferieutfarten er meir rutinemessig for oss no. Det er verre når stormar stenger av vegar i heile regionen og alt er stengd, seier Larsen.

Han trur likevel det blir kolonne fleire plassar, og har råd til reisande.

– Om eg skulle køyrt pr. no, hadde eg forberedt meg på kolonne. Ta med varme klede, mat og varm drikke. Og følg med på meldingane våre.

Publisert