Hvorfor ble Hardangervegen stengt? Hvorfor ble det ikke åpnet for toveis trafikk mot køen? Hva med dirigering?

Slik svarer Vegvesenet etter onsdagens køkaos.

Publisert:

TRAFIKKSJEFEN: – Jeg er glad vi er tilbake til det normale og at veien tålte de store vannmengdene, sier avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen. Foto: Ørjan Deisz

Spørsmålene var mange blant BTs lesere etter onsdagens køkaos. Vi har sammenfattet noen av spørsmålene som kom inn. Grethe Vikane, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, svarer.

– Hvorfor var det nødvendig å gjøre Hardangervegen enveiskjørt og sende folk ut på en mange mils omtur via Åsane for å komme fra Nesttun til Arna. Var ikke det med å forsterke køkaoset i Åsane?

– Da stengingen av E39 var vedtatt, satt vi oss ned sammen med politiet om natten og vurderte situasjonen. En av de første tingene som kom opp, var hva som kunne skje i Grimesvingene, dersom to vogntog møtte hverandre. Å få et stopp der ville blitt helt kritisk. Ja, det ga noen ulemper å gjøre Hardangervegen enveiskjørt, men totalt sett var det et riktig grep.

– Gjennom Åsane er det to felt i hver retning på E39. Er det ikke mulig å åpne for toveis trafikk i motsatt retning av køen? I Oslo blir dette gjort rutinemessig.

– Det er riktig at dette gjøres rutinemessig i Oslo, men Oslo og Bergen er ikke helt sammenliknbare. Oslo har bredere veinett og flere felt og Oslo har omkjøringsveier på de fleste innfartsårene. Og Oslo har større trafikk.

Når det er sagt: Vi jobber faktisk med å få dette til også i Bergen.

– Hva skal til for å ha denne muligheten også i Bergen. Må reglene endres?

– Nei, vi snakker først og fremst om en del fysiske ting som må på plass.

– Hvor seint gikk egentlig trafikken til og fra Åsane onsdag?

– Jeg har ikke totaloversikt over trafikksituasjonen, men vi har lest meldingene om folk som sto timevis i kø gjennom Åsane.

– To ganger var BT i kontakt med politiets operasjonsleder i ettermiddagsrushet og etterspurte trafikkdirigering. Politiet sa de ikke hadde fått melding om trafikkproblemer og oppfattet det slik at trafikken fløt greit. Hva skal til for at dere ber politiet rykke ut?

– Dirigering i rundkjøringene ble ikke diskutert som tiltak. Det er mulig vi eller politiet burde vært der ute, men det ville trolig ikke hjulpet slik situasjonen var. Kapasiteten i veisystemet var sprengt. Da skal det veldig lite til før alt stopper helt opp.

SAKTEGÅENDE: Inn mot Vågsbotn og videre til Arna gikk det sakte, sakte store deler av onsdag. Foto: Bjørn Erik Larsen

– En leser forteller at på Midttun ble køen fra Åsane mot Nesttun stoppet av biler som kom fra Nesttun og som måtte snu i rundkjøringen. Ville ikke dirigering her skapt større flyt?

– Igjen: Vi har ikke diskutert om det burde vært mer dirigering. På Midtun hadde vi mannskap ute. Alt mannskap tilrådelig var på veien. At ikke informasjon kommer frem til trafikantene, slik at de må snu eller stå lengre i kø enn nødvendig, er uheldig.

– Bare kollektivtrafikk fikk kjøre gjennom Eidsvågtunnelen. Privatbiler måtte rundt Eidsvågneset. En leser skriver til oss at det var helt forståelig i rushet, men var det nødvendig å sende alle biler rundt Eidsvågneset også på kveldstid?

– Ja, etter vår mening var det riktig å stenge Eidsvågtunnelen for privatbiler også om kvelden. Trafikksikkerheten og kontroll på området der det faktisk var en lekkasje, var det viktigste. Så får vi heller tåle at stengingen var til ulempe for andre.

– Hva skjedde torsdag morgen da Vegtrafikksentralen feilinformerte om åpningen?

– Vi jobbet i hele går med den ambisjonen å gjenåpne E39 til morgenrushet. For oss betyr det 05.30. Når arbeidet tok lengre tid, ble ikke dette formidlet tydelig til de som trengte den informasjonen og det beklager vi. Klokken 06.30 ble et felt åpnet og begge felt klokken 08.30.

– I dag har dere oppsummert erfaringene fra køkaoset onsdag. Er det noe som burde vært løst annerledes?

– Ja, informasjonen rundt åpningstidspunktet sviktet. De som jobber ute og de som skal formidle slik informasjonen må forstå at slike beskjeder skal ut med en gang. Her er et forbedringspunkt.

– Hva skal til for at ikke hull i en hovedvei i fremtiden skal lamme hele byen?

– Det er jo planer for utbygginger som vil gjøre trafikksituasjonen i området mer robust. Når Bybanen bygges nordover, skal Fløyfjellstunnelen forlenges. Da hadde trafikken gått greit forbi bruddstedet. I Nasjonal transportplan ligger utbygging av strekningen Arna-Vågsbotn og tunnel fra Nyborg til Nordhordlandsbrua. Så der fins i hvert fall planer.

– Vil hendelsen onsdag få følger?

– Vi må ha et oppfølgingsmøte med Bergen kommune for å se på steder der vannledningsnettet ligger tett på viktige transportårer. Hvis det skal gjøres noe der, må vi planlegge godt, for disse trafikkårene har vist seg veldig sårbare.

– Er det noe du er fornøyd med etter gårsdagen?

– Jeg er jo glad for at vi nå er tilbake til det normale og at veien tålte de store vannmengdene. På et tidspunkt sto vi klar til å bygge en midlertidig stålbro. Det ville fort skapt en langvarig unntakssituasjon.

Publisert: