Slik vil de forvandle Bergens sjøfront

Skolten og Dokken kan se frem til en større oppgradering når Bergen Havn skal utvikles de nærmeste årene.