• CLEMENTSGAARD: Murvillaen ligger på Kronstadhøyden og er tegnet av Ole Landmark. FOTO: Eirik Brekke

Nå glipper prakteiendommen Clementsgaard for eierne

Selskapet som eier Clementsgaard er i ferd med å gå over ende.