• NY ENERGI: Hydrogen skal lagres på de blå tankene på skissen for fremtidens hurtigbåt. Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane vil gjøre fylket til ledende på bruk av hydrogen som energi. FOTO: BRØDRENE AA

Nå kommer hurtigbåt på hydrogen

Byttes de dieseldrevne hurtigbåtene i Sogn og Fjordane ut med båter drevet på hydrogen, vil det samlede klimautslippet fra kollektivtrafikken i fylket mer enn halveres.