- Vi vil neppe få vite alt

Den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp tror ikke myndighetene kommer til å røpe detaljene bak terrortrusselen mot Norge.