- Det luktet for mye

Fiskeavfallet fra Torget lukter for mye til at BIRs anlegg i Rådal vil ta imot det. Løsningen? Å lagre det midt i sentrum.